Aeroklub Włocławski zaprasza do udziału w Międzynarodowym Konkursie Młodych Artystów FAI 2016! Międzynarodowa Federacja Lotnicza ( FAI) ogłosiła Konkurs Młodych Artystów na 2016 r. którego temat brzmi   „SPORTY