Wybory Zarządu Sekcji Szybowcowej

W dniu 18.03.2017 po Konferencji Lotniczo-Technicznej miało miejsce zebranie członków Sekcji Szybowcowej Aeroklubu Włocławskiego. Na spotkaniu omówione zostały bieżące problemy i propozycje usprawnienia działania Sekcji i Aeroklubu.

Postanowiono, że ze względu na wygasającą kadencję obecnego Zarządu Sekcji, a także rezygnacji Przewodniczącego z pełnionej funkcji, konieczny jest wybór nowego Zarządu Sekcji. Zaproponowano, by wybór ten przeprowadzić w dn. 01.05.2017, ze względu na możliwą dużą frekwencję w okresie długiego weekendu majowego i planowane na ten dzień uroczyste otwarcie sezonu lotniczego w Aeroklubie Włocławskim.

Do czasu wyboru nowego Zarządu sekcji, co zostało również przyjęte na wyżej wymienionym zebraniu, odpowiedzialnym Sekcji został Piotr Kujawa.

Zachęcamy do rozważenia kandydatur. Nawet jeżeli ktoś miałby być nieobecny w dniu wyborów, jest możliwość złożenia takiej kandydatury. W przypadku chęci zgłoszenia swojej kandydatury, prosimy o e-mail na adres: piotrus.kujawa@gmail.com