Zmarł Wiesław Franciszek Jaszczyński, były Prezes Aeroklubu Polskiego

Aeroklub Włocławski z żalem informuje, że w dniu 27 lipca, odszedł Wiesław Franciszek Jaszczyński, były Prezes Aeroklubu Polskiego.

W dniu 27 lipca 2017 roku zmarł Wiesław Franciszek Jaszczyński, pilot,były prezes Aeroklubu Polskiego, wieloletni prezes Aeroklubu Szczecińskiego. Były wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI).

Wiesław Jaszczyński urodził się 4 czerwca 1930 roku w Warszawie. W czasie wojny uczęszczał na tajne komplety. Był członkiem organizacji harcerskiej Szare Szeregi.

Po zakończeniu wojny naukę kontynuował w Gimnazjum im. Władysława IV. Maturę uzyskał w 1949 roku. Podjął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze podczas studiów, w październiku 1954 roku, został pracownikiem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej woj. warszawskiego z siedzibą w Aninie. W gimnazjum i liceum należał do Związku Młodzieży Polskiej.

W 1956 roku, po ukończeniu studiów medycznych, z nakazem pracy wyjechał do Szczecina. Był tam lekarzem portowym, oraz portowym Inspektorem Sanitarnym. Odbył półroczny kurs specjalistyczny w Londyńskiej Szkole Higieny i Medycyny Tropikalnej, zdobywając specjalizację I stopnia z zakresu epidemiologii i higieny ogólnej oraz II stopnia z medycyny morskiej i tropikalnej. Był kierownikiem przychodni „Gryf-Transocean”. Założył w Szczecinie i przez wiele lat prowadził Poradnię Chorób Jelitowych i Pasożytniczych.

Wielokrotnie pracował jako lekarz, pilot, tłumacz i kierownik terenowych baz podczas akcji agrolotniczych w Egipcie, Iranie i w Sudanie. W 1971 roku, jako specjalista z zakresu medycyny tropikalnej, był przez 5 miesięcy lekarzem ekipy filmowej W pustyni i w puszczy podczas realizacji zdjęć w Egipcie. Scena burzy piaskowej zawarta w filmie została zrealizowana dzięki jego pomysłowi przy użyciu, niewidocznego w kadrze, samolotu PZL 101 Gawron.  Jako naczelny lekarz w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Trypolisie (Libia), od strony medycznej zabezpieczał kilka pielgrzymek do Mekki.

Od 1961 roku był członkiem Stronnictwa Demokratycznego. Z członkostwa w tej organizacji zrezygnował w 1982 roku. Od 1980 roku był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

W latach 80. był represjonowany za przynależność do „Solidarności” (zarekwirowanie paszportu i książeczki żeglarskiej oraz zakaz wyjazdów za granicę). W rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1994-1998) otrzymał stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego i Wiceministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Był prezesem władz wojewódzkich i wiceprezesem władz naczelnych Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

Od 1991 roku wieloletni prezes Aeroklubu Szczecińskiego. Prezes Aeroklubu Polskiego. Jako pilot wylatał 1268 godzin na 14 typach samolotów i 220 godzin na szybowcach. Był wielokrotnym liderem przelotów samolotów dostarczanych z Polski do krajów Afryki. Był wiceprezydentem Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI) oraz członkiem Komitetu Statutowego tej organizacji. W 2002 roku, jako 62. osoba i jedyny Polak w 95-letniej historii organizacji, otrzymał godność członka honorowego Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI).

W 2015, wraz ze współautorami Czesławem Staniewicz i Jerzym Wikło napisali i wydali obszerną monografię „Lotnictwo na Pomorzu Zachodnim”.

Wiesław Jaszczyński posiadał odznaczenia:

  • 1959 – Srebrna Odznaka Szybowcowa
  • Odznaka Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego
  • Srebrny Krzyż Zasługi
  • Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Cześć Jego Pamięci!

Opracował

Tomasz Białoszewski

 

 

Źródło: Aeroklub Polski