Aeroklub Włocławski im. Stanisława Skarżyńskiego,  zaprasza na szkolenie teoretyczne i praktyczne do uprawnienia Instruktora Balonowego FI(B). Szkolenie zaplanowane jest na listopad 2018 roku, a zapisy prowadzone będą do