Szkolenie instruktorów balonowych FI(B) oraz seminarium instruktorskie FI(B)

Aeroklub Włocławski im. Stanisława Skarżyńskiego,  zaprasza na szkolenie teoretyczne i praktyczne do uprawnienia Instruktora Balonowego FI(B).

Szkolenie zaplanowane jest na listopad 2018 roku, a zapisy prowadzone będą do końca października bieżącego roku.

Wymagania wstępne dla kandydatów, to posiadanie licencji BPL, ukończone 18 lat oraz posiadanie orzeczenia lotniczo-lekarskiego klasy 1 lub 2.

Wymagania szczegółowe przed rozpoczęciem szkolenia:

  1. Wykonać 75 godzin czasu lotu na balonach w charakterze pilota dowódcy, z czego co najmniej 15 godzin w klasie, w której będzie prowadzone szkolenie w locie,
  2. W okresie 6 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie szkolenia, musi zaliczyć lot kontrolny z instruktorem FI uprawnionym zgodnie z FCL.930.FI.

Całkowity koszt szkolenia to 4000 zł (koszt seminarium instruktorskiego to 500 zł)

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres wyszkolenie@aeroklub.wloclawek.pl

Serdecznie zapraszamy!