Informacja z Posiedzenia Zarządu Aeroklubu Włocławskiego odbytego w dniu  04.01.2019 r. W dniu 4 stycznia bieżącego roku odbyło się posiedzenie Zarządu Aeroklubu Włocławskiego. W związku z rezygnacją z