Informacje z posiedzeń Zarządu Aeroklubu Włocławskiego z 4 i 22 stycznia 2019 roku

Informacja z Posiedzenia Zarządu Aeroklubu Włocławskiego odbytego w dniu  04.01.2019 r.

W dniu 4 stycznia bieżącego roku odbyło się posiedzenie Zarządu Aeroklubu Włocławskiego. W związku z rezygnacją z pracy w Zarządzie AW złożoną w dniu 17.12.2018 roku przez:Andżelikę Żychlewicz,Andrzeja Walczaka i Arkadiusza Warzyńskiego.

Na posiedzeniu Zarząd Aeroklubu Włocławskiego podjął uchwałę o dokonaniu uzupełnieniaswojego składu o następujące osoby:

  1. Józef Białobrzewski,
  2. Krzysztof Ryniecki,
  3. Marek Koziński.

Zarząd omówił również bieżące sprawy Aeroklubu Włocławskiego.

 

Informacja z Posiedzenia Zarządu Aeroklubu Włocławskiego odbytego w dniu  22.01.2019 r.

W dniu 22.01.2019 roku odbyło się drugie w tym roku  posiedzenie Zarządu Aeroklubu Włocławskiego na wstępie którego , rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu ze względów osobistych złożył Bartosz Nowakowski  .

W związku z czym dokonano wyborów  nowego składu Prezydium Zarządu Aeroklubu Włocławskiego.

Nowym Prezesem Zarządu Aeroklubu Włocławskiego został Sławomir Sarnowski.

Zarząd także dokonał wyboru  do prezydium dwóch Wiceprezesów:

  1. Marka Makarewicza,
  2. Marka Kozińskiego, który jednocześnie będzie sprawował funkcję Sekretarza Zarządu.

Funkcję Skarbnika Zarządu w dalszym ciągu pełnił będzie Bogusław Chełczyński.

W trakcie  obrad, Zarząd AW  omawiał także sprawę dalszej eksploatacji samolotów An-2 i PZL 104 Wilga. W związku z wysokimi kosztami eksploatacji tych samolotów oraz końcówkami resursów  i wysokich kosztów naprawy tych samolotów przekraczających nasze możliwości finansowe oraz w związku ze zmianą  lotniczej strategii funkcjonowania  Aeroklubu Włocławskiego, została podjęta uchwała o sprzedaży samolotów An-2 oraz PZL-104 Wilga. Sprzedaż zlecono  wyspecjalizowanej firmie a uzyskane w wyniku sprzedaży środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowego samolotu holującego. Przedsięwzięcie w miarę możliwości zbycia samolotów powinno być zrealizowane w pierwszej połowie tego roku wraz z zakupem samolotu holującego. Przygotowywana jest także koncepcję przekazania w użytkowanie pilotom szybowcowym, członkom AW części szybowców w użytkowanie na tzw. „wzór Koszaliński”.

Koncepcja po jej przygotowaniu i przeprowadzeniu oceny prawnej,zostanie przedstawiona społeczności Aeroklubu Włocławskiego (z ramienia Zarządu temat prowadzi inst. pilot Bogusław Chełczyński).

Zarząd Aeroklubu Włocławskiego podczas tego posiedzenia przyjął informację nt zmian kadrowych w Aeroklubie Włocławskim. Od 17.12.2018 zatrudniony został  z-ca dyrektora AW ds. administracyjno- finansowych Jerzy Pośnik. Z dniem  W dniu 21 grudnia z pracy w AW odszedł Sebastian Pędziak a zakres jego obowiązków wynikających z CAMO przyjął Grzegorz Sieradzki ,który jednocześnie pełni obowiązki Szefa Technicznego AW.  Także w  dniu 18 stycznia bieżącego roku z przyczyn osobistych z pracy AW odszedł dotychczasowy Szef Wyszkolenia – Grzegorz Wasiak a jego obowiązki przejął dyrektor Aeroklubu Włocławskiego – Marek Koziński. Zastępcą Szefa Wyszkolenia(HT) nominowany został –Bogusław Chełczyński  a  HT szkolenia teoretycznego – powierzono Romualdowi Choromańskiemu z Avioner . Osoby te zostały zgłoszone do ULC w celu akceptacji  ich  jako personel nominowany do ATO AW.

Zarząd także przyjął informację nt funkcjonowania Spółki AreoW, której Aeroklub Włocławski jest 100% właścicielem a która została powołana lipcu 2018 roku do realizacji celów statutowych AW w związku z realizacją projektu OWES. Prezesem spółki jest Jerzy Pośnik . Na realizację projektu OWES, AW otrzymał znaczące środki które posłużyły do zakupu wyposażenia warsztatu, zmiany ogrzewania warsztatu CO i zakupu części wyposażenia (namioty, krzesła i stoły) służących do obsługi organizacji zawodów i mistrzostw . Oraz sfinansowano z tego projektu koszty zatrudnienia części pracowników warsztatu i sekretariatu AW.

Na posiedzeniu tym  także Zarząd Aeroklubu Włocławskiego przyjął uchwałą cennik na 2019 rok, który jest opublikowany na stronie AW.  Jednocześnie prosi się wszystkich Szanownych Członków AW o sprawdzenie swoich rozliczeń finansowych w e-chronometrażu lub dziale rachuby sekretariatu AW. Informujemy o zmianie z dniem 1 stycznia br biura rachunkowego obsługującego AW.

Zarząd na tym posiedzeniu przyjął informacje  o zmianę dzierżawcy lokalu gastronomicznego na terenie lotniska w Kruszynie, otwarcie restauracji zostało zaplanowane na 1 maja bieżącego roku.

W warsztacie AW prowadzone są obsługi techniczne  na szybowcach i na samolotach, warsztat posiłkuje się pomocą techniczną także mechanikami zewnętrznymi.

Konferencja BL na szczeblu krajowym AP zaplanowana jest w Spale w dniach 4-7 marca Konferencja  BL Aeroklubu wstępnie zaplanowana jest na 30 marca 2019.

Informację w tym zakresie  jak i w sprawach nowego sezonu lotniczego uściślmy w najbliższym czasie i  będą systematycznie publikowane na stronie internetowej Aeroklubu oraz na stronie Facebookowej (odpowiedzialny Kamil P.).