Decyzją Zarządu Aeroklubu Włocławskiego, w zbliżającym się sezonie zmieniają się zasady dotyczące składek członkowskich. Zgodnie z nimi:  Do składki ulgowej upoważnione są osoby uczące się, do 18 roku