Zmiana zasad dotyczących składek członkowskich Aeroklubu Włocławskiego

Decyzją Zarządu Aeroklubu Włocławskiego, w zbliżającym się sezonie zmieniają się zasady dotyczące składek członkowskich. Zgodnie z nimi:

  1.  Do składki ulgowej upoważnione są osoby uczące się, do 18 roku życia z województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  2. Wpłat należy dokonać do dnia 31 marca bieżącego roku, po tym terminie wysokość składki wzrasta o 50%.

Informacje dotyczące wysokości składek, dla poszczególnych sekcji zawarte są w cenniku Aeroklubu Włocławskiego na rok 2019.