W dniu 26 lutego bieżącego roku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Aeroklubu Włocławskiego. Na posiedzeniu tym zatwierdzono plany finansowe na 2019. Zatwierdzono termin konferencji BL personelu Aeroklubu Włocławskiego