Zaległości w opłatach!

UWAGA!

Aeroklub Włocławski zwraca się do wszystkich członków o niezwłoczne uregulowanie, najpóźniej do dnia 31 marca, wszystkich zaległości w składkach członkowskich oraz zaległości wynikających z rozliczeń lotów za lata ubiegłe.

Jednocześnie przypominamy, że składki członkowskie za rok 2019 należy uregulować do dnia 31 marca, zgodnie z cennikiem AW, po tym terminie składka wzrasta o 50%.