Aeroklub Włocławski na mocy porozumienia z Centralną Szkołą Szybowcową w Lesznie pozyskał dwa szybowce typ SZD-9 Bocian, które po wykonaniu remontu w Organizacji Obsługowej Part-145 Aeroklubu Włocławskiego, wzbogacą