Zarząd Aeroklubu Włocławskiego na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 roku zdecydował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Włocławskiego, które odbędzie się w dniu 25 maja bieżącego roku