Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Włocławskiego – 25.05.2019

Zarząd Aeroklubu Włocławskiego na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 roku zdecydował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Włocławskiego, które odbędzie się w dniu 25 maja bieżącego roku o godzinie 10:00 na Lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.

W związku z tym zapraszamy wszystkich członków do wzięcia udziału w tym Zgromadzeniu.

Ze szczegółami można zapoznać się w poniższej uchwale Zarządu.

Uchwała nr 14/2019