Aeroklub Włocławski, w imieniu Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Włocławskiego Klubu Seniorów Lotnictwa ma zaszczyt zaprosić na spotkanie z okazji Święta Lotnictwa, które odbędzie się w środę 28 sierpnia