Koleżanki i Koledzy szybownicy, Aeroklub Włocławski planuje zorganizować kurs dla kandydatów na instruktorów szybowcowych FI(S).R Rozpoczęcie szkolenia przewidujemy w dniu 26 października 2019 o godzinie 9:00 na lotnisku