Prezes Aeroklubu Włocławskiego – Sławomir Sarnowski, ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków Aeroklubu na spotkanie wigilijne, które odbędzie się 13 grudnia. Będzie to dobra okazja do złożenia sobie życzeń