W związku ze stanowiskiem Krajowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, informujemy że Konferencja BL odbędzie się wyłącznie w formie online. Wszystkie materiały z nią związane zostaną opublikowane