Drodzy Członkowie Aeroklubu Włocławskiego, Zarząd Aeroklubu Włocławskiego im. Stanisława Skarżyńskiego zgodnie z uchwałą 6/2020 z dnia 17.04.2020r. zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego swoich członków. Obrady odbędą się