Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze – 27.06.2020

Drodzy Członkowie Aeroklubu Włocławskiego,

Zarząd Aeroklubu Włocławskiego im. Stanisława Skarżyńskiego zgodnie z uchwałą 6/2020 z dnia 17.04.2020r. zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego swoich członków. Obrady odbędą się w dniu 27.06.2020r. na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie, rozpoczną się o godz. 10.00 w I terminie i o godz. 10.15 w II terminie.

Serdecznie Zapraszamy.

PORZĄDEK OBRAD

REGULAMIN OBRAD

REGULAMIN WYBORÓW

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

UCHWAŁA ZARZĄDU 6/2020

ZMIANY DO STATUTU AEROKLUBU WŁOCŁAWSKIEGO

STATUT AEROKLUBU WŁOCŁAWSKIEGO