Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci wieloletniego członka Aeroklubu Włocławskiego Śp  Arkadiusza Gustaka –pilota motolotniowego i pilota samolotów ultralekkich. Składamy tą drogą wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim zmarłego Cześ