Zmarł Arkadiusz Gustak – wieloletni członek Aeroklubu Włocławskiego

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci wieloletniego członka Aeroklubu Włocławskiego

Śp  Arkadiusza Gustaka –pilota motolotniowego i pilota samolotów ultralekkich.

Składamy tą drogą wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim zmarłego

Cześ jego pamięci

Zarząd i Członkowie Aeroklubu Włocławskiego