W dniu 27.06.2020 roku w Aeroklubie Włocławskim im. St. Skarżyńskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Aeroklubu Włocławskiego na którym dokonano podsumowania działalności stowarzyszenia za okres ostatniej kadencji