Wypadek Grzegorza Wasiaka

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
GRZEGORZA WASIAKA
szefa wyszkolenia, instruktora szybowcowego i samolotowego
a przede wszystkim naszego Kolegi,
którego wspominać będziemy jako pogodnego i zawsze uśmiechniętego pilota, który motywował nas do latania tak bardzo, jak sam to kochał.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składa Zarząd oraz Członkowie Aeroklubu Włocławskiego