Posiadane certyfikaty i usługi świadczone przez Aeroklub:

– Pokazy lotnicze w wybranym przez Państwa miejscu w wykonaniu sekcji samolotowej, szybowcowej, spadochronowej oraz balonowej;
– Wykonywanie obsług technicznych i napraw szybowców oraz samolotów;
– Motolotniowa Organizacja Obsługowa;

Możliwości reklamy w trakcie zawodów:

W imieniu Zarządu Aeroklubu Włocławskiego składamy Państwu propozycję promocji i reklamy w trakcie imprez sportowo – lotniczych organizowanych przez Aeroklub Włocławski w roku 2018.