ROK 2019 TO JUŻ 60-ty ROK DZIAŁALNOŚCI AEROKLUBU WŁOCŁAWSKIEGO
     Brak jest udokumentowanej informacji, kiedy nad Włocławkiem pojawił się pierwszy samolot. Można jednak przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że było to w okresie I wojny światowej. Z całą pewnością aeroplany latały nad Kujawami, w tym i nad Włocławkiem podczas wojny polsko – rosyjskiej w sierpniu 1920r.
     Tradycje lotnicze we Włocławku sięgają okresu międzywojennego, kiedy to w latach 1935-39 grupa uczniów z Gimnazjum Ziemi Kujawskiej zrzeszona w Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, zbudowała dwa szybowce typu „Wrona bis” oraz szybowiec CWJ. Pod nadzorem Antoniego Makowskiego i Mendlikowskiego w pomieszczeniach szkolnych powstały z prymitywnych materiałów szybowce, na których młodzi adepci pilotażu wykonywali podstawowe ćwiczenia i krótkie przeloty przy użyciu lin gumowych.
     rwd5Prace włocławskiej młodzieży stymulowane były osiągnięciami kapitana Stanisława Skarżyńskiego – absolwenta tego Gimnazjum. Inną formą wspierania polskiego lotnictwa przez mieszkańców Włocławka był zakup samolotu sanitarnego ze środków uzyskanych w drodze zbiórki pieniężnej. Samolot przekazano dla LOPP w Bydgoszczy. Wybuch II wojny światowej przerwał dalsze działania związane z lotnictwem we Włocławku.
     Po II wojnie światowej powrócili do Włocławka nieliczni działacze, piloci wojskowi i natychmiast podjęli działania służące zorganizowaniu od postaw lotnictwa sportowego we Włocławku. Rezultatem ich działań było utworzenie w 1947r. przy pomocy Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu, Ligi Lotniczej, której działalność była wzorowana na przedwojennej LOPP. Na czele włocławskiego oddziału stanął pilot szybowcowy Bolesław Rewers, a członkami zarządu zostali: kpt. Czesław Łabęcki, Jan Woźniak, Stanisław Osierała, Stefan Krysiak, Tadeusz Wejchert i inni. Zarząd włocławskiej Ligi Lotniczej w swych działaniach skoncentrowała się na organizowaniu w zakładach pracy kursów ogólnolotniczych, a w szkołach kursów szybowcowych. Zainteresowanie udziałem w nich było duże, a ich rezultatem było przeszkolenie kilkudziesięciu osób. 1 wystawa modeli
Szczególnym wydarzeniem było zorganizowanie we Włocławku Dni Lotnictwa, podczas których mieszkańcy mieli po raz pierwszy sposobność zapoznać się z prawdziwymi samolotami bezpośrednio na ziemi. 9 września 1947r. na lądowisku Kapitułka przy ulicy Jasnej wylądowały dwa samoloty CSS-13 z Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu, pilotowane przez Tadeusza Kulpę i Lucjana Weywera, na których wykonano kilkanaście lotów pasażerskich. Była to też okazja do omówienia technicznych walorów prezentowanego sprzętu oraz wygłoszenia prelekcji o polskim lotnictwie.
      MańkaInnym przejawem działalności Ligi Lotniczej było utworzenie we Włocławku przy pomocy Aeroklubu Pomorskiego, pierwszej modelarni lotniczej, a następnie wystawy modeli latających. Pod egidą Ligi grupa entuzjastów zbudowała własnym sumptem pierwszy samolot z prawdziwego zdarzenia nazwany „Mańka”.
     Młodzi adepci lotnictwa po wstępnym przeszkoleniu we Włocławku kontynuowali naukę latania podczas szkolenia praktycznego na szybowcach i samolotach na lotniskach aeroklubowych w Fordonie k. Bydgoszczy, Lisich Kątach k. Grudziądza i w Toruniu. Wszystkie te przejawy działalności stwarzały podstawy do utworzenia we Włocławku samodzielnego stowarzyszenia lotniczego, ale w świetle prawa było to możliwe dopiero po przemianach politycznych w Polsce po 1956r. Wzrasta grono pilotów szybowcowych we Włocławku, poszerza się aktyw, wzrasta entuzjazm i zamiłowanie społeczeństwa do lotnictwa. Coraz częściej pojawiają się głosy o utworzeniu w mieście placówki lotniczej. Taka inicjatywa była wówczas możliwa po zaaprobowaniu przez ówczesne władze polityczne i administracyjne Włocławka. Takie działania i rozmowy zapoczątkowali Antoni Kaczalski i po serii rozmów z władzami miasta i powiatu doszło w dniu 15 sierpnia 1957r. do spotkania, podczas którego uzgodniono plan działań na rzecz powstania regionalnego aeroklubu. W spotkaniu tym brali udział m. In. Franciszek Mularski zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Miejskiej Rady Narodowej, Tadeusz Dziadak, Czesław Łabęcki i Stanisław Kolibczyński. Upoważniono jednocześnie Czesława Łabęckiego do przedstawienia w reaktywowanym Aeroklubie PRL idei i podstaw organizacyjno – technicznych utworzenia włocławskiego aeroklubu. Rozmowy z Prezesem /zarządu Głównego Aeroklubu PRL płk Monisem, były niezwykle owocne, albowiem, uzyskano deklarację pomocy przez przekazanie niezbędnego sprzętu i kadry instruktorskiej. Był jednak podstawowy warunek, ażeby przygotowaniem i sfinansowaniem budowy lotniska i hangaru zajęli się działacze z Włocławka. Te uzgodnienia zostały przyjęte podczas spotkania w dniu 13 września 1957r. podczas którego uchwalono założenie stowarzyszenia lotniczego, będącego folią Aeroklubu Pomorskiego. W skład wybranego zarządu weszło 18 osób, a funkcję prezesa powierzono Czesławowi Łabęckiemu wiceprezesowi Franciszkowi Mularskiemu, Antoniemu Kaczalskiemu i Stanisławowi Kolibczyńskiemu. Sekretarzem został Waldemar Siemionow, zaś skarbnikiem Stefan Janota. Na czele Komisji /rewizyjnej stanął Wojciech Kubiak, przewodniczący Rady Miejskiej rady Narodowej. Działalność nowej organizacji we Włocławku zaakceptowana przez władze APRL uzyskała wsparcie finansowe ze strony władz miejskich i powiatowych. Zarząd otrzymał też pomieszczenie na biuro, co ułatwiło dalszą działalność ukierunkowaną w tym początkowym okresie na propagowanie tematyki lotnictwa sportowego oraz zbieranie funduszy na działalność statutową.
     W październiku 1957r. zrealizowano kolejne zobowiązanie wobec Zarządu Głównego APRL polegające na rozpoczęciu przygotowań do budowy lotniska i odpowiedniej infrastruktury technicznej. W tym celu, 12 listopada utworzono Społeczny Komitet Budowy Hangaru i Lotniska, którego przewodniczącym został Franciszek Mularski, a w jego składzie oprócz innych członków Zarządu byli także delegowani przedstawiciele APRL inż. Konopka i Skrzypczak. Najważniejszym rezultatem ich starań była decyzja Prezydium Powiatowej Rady narodowej, które przekazało nieodpłatnie teren pod przyszłe lotnisko sportowe o powierzchni 82 ha położony w miejscowości Krzywa Góra. Jedna z sympatyków lotnictwa, inż. B. Czternastak wykonała w czynie społecznym projekt i dokumentację budowy hangaru.
     Trzeba także podkreślić, ze szczególnie duże zaangażowania i poparcie dla stowarzyszenia lotników we Włocławku wykazywał Jan Kwiatkowski, ówczesny Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady narodowej. Z inspiracji miejscowych władz wiele zakładów pracy czynem wspierało budowę lotniska i hangaru. I tak np. żołnierze ze stacjonującego we Włocławku Pułku Pontonowego wykonali prace ziemne i niwelacyjne, Fabryka Maszyn i Urządzeń technicznych ”Wisła” wykonała bramę hangaru, rzemieślnicy urządzili studnię głębinową, Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane toalety, zaś Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny zainstalował przyłączenie telefoniczne i przekazał materiały pod budowę stacji benzynowej. Wszystkie te działania były bacznie obserwowane przez władze APRL i przyjmowane z uznaniem, co przyniosło elekt w postaci przydzielenia wysokiej dotacji finansowej na budowę hangaru. Przyznano także jeden etat starszego instruktora, na którym zatrudniono Adama Sekleckiego. W rezultacie jego działań już wkrótce na terenie Włocławka powstało osiem kół lotniczych, zrzeszających ponad dwustu członków. Jak przystało na tradycje lotnicze, pierwsze koło powstało w Liceum Ziemi Kujawskiej, gdzie żywa była pamięć Stanisława Skarżyńskiego. Dodatkowo powstało także pięć kół w miejscowych zakładach pracy, które wspierały istniejące stowarzyszenie.
     We wrześniu 1958r. zorganizowano we Włocławku kolejne obchody Dni Lotnictwa przy współudziale Aeroklubu Pomorskiego. Licznie zgromadzonej ludności piloci i skoczkowie z Torunia zaprezentowali akrobację samolotową i szybowcową oraz skoki spadochronowe. Pod koniec 1958 r. ogłoszono zapisy na pierwsze szkolenie teoretyczne, na które zgłosiło się kilkudziesięciu młodych pasjonatów lotnictwa. Wykłady, które odbywały się w budynku Prezydium MRN przy ul. Wojska Polskiego, prowadzili m.in. J. Woźniak, Cz. Łabęcki, a. Seklecki, W. Kowalski, E. Jakubicz, W. Kozłowski, A. Kaczalski.
     Szeroka działalność popularyzatorska i organizacyjna wywołała wśród miejscowych działaczy silne przekonanie o potrzebie istnienia we Włocławku samodzielnego Aeroklubu i z takim pismem wnioskiem wystąpiono do władz APRL. W dniu 23 lutego 1959r. Zarząd Główny APRL podjął uchwałę, na podstawie której powołano do życia samodzielnyAeroklub Włocławski. Data tego dokumentu przyjęta została jako dzień powstania Aeroklubu Włocławskiego i odtąd datuje się jego działalność jako samodzielnego oddziału regionalnego Aeroklubu Polskiego. W ślad za tymi decyzjami zwołano na dzień 7 kwietnia 1959 r. Walne Zgromadzenie Aeroklubu Włocławskiego, podczas którego wybrano nowy zarząd w składzie: Mularski Franciszek – Prezes, Dziadak Tadeusz – I wiceprezes, Łabęcki Czesław – II wiceprezes, Mroziński Józef – sekretarz i Łagodziński Tadeusz – skarbnik.
Hajczuk
     Na stanowisko kierownika Aeroklubu Włocławskiego powołano ppor. Pilota Mieczysława Hajczuka. W dniu 1 maja 1959 roku nastąpiło uroczyste przekazanie lotniska i hangaru na Krzywej Górze do eksploatacji. Dla uświetnienia tej uroczystości zorganizowano Zlot Gwiaździsty szesnastu załóg na samolotach CSS-13 z kilkunastu aeroklubów regionalnych. Dzięki współpracy z wojskami lotniczymi zorganizowano pokazy lotów śmigłowcowych bojowych i wojskowych samolotów odrzutowych. Urządzono także wystawę sprzętu latającego, na którym zaprezentowano pięć szybowców szkolnych typu ABC, jeden szybowiec treningowo – wyczynowy „Mucha – ter”, dwa silniki lotnicze M-11-D, trzy spadochrony ST-1, lotnicze przyrządy pokładowe, komplet znaków lotniczych oraz rakietnicę z nabojami. Uroczystego oddania do użytku hangaru na lotnisku dokonał płk Donigiewicz z APRL wspólnie z przedstawicielami władz miejskich i powiatowych Włocławka. Rozpoczęła się normalna działalność szkoleniowa w aeroklubie. Skompletowano przede wszystkim obsadę personalną wszystkich niezbędnych stanowisk do obsługi lotniska i sprzętu. Szefem technicznym został Jan Czubak, instruktorem szybowcowym Jerzy Kwieciński, mechanikami Stanisław Wiliński i Zygmunt Jędrzejczak, kierowcą samochodu pozyskanego z APRL marki „Doge” był Józef Kański. Radość z otwartego lotniska na Krzywej Górze nie trwała jednak długo, albowiem arbitralną decyzją teren lotniska przeznaczono pod budowę zakładu nawozów sztucznych. Nie było możliwości zmiany tej decyzji i wobec tego władze Aeroklubu Włocławskiego podjęły poszukiwania odpowiedniego terenu pod budowę nowego lotniska sportowego. Wybór padł na Murzynowo koło Kruszyna w odległości 8 km od Włocławka , gdzie już od połowy 1962 roku rozpoczęto budowę nowego lotniska wraz z infrastrukturą. Było to możliwe dzięki środkom finansowym w wysokości 4.500.000 zł otrzymanym od Ministerstwa Przemysłu Chemicznego jako rekompensatę za lotnisko i hangar na Krzywej Górze. Do końca tego roku wybudowano hangar oraz przygotowano projekt budynku portowego. Równolegle trwały prace związane z niwelacją terenu, jego odnawianiem oraz pielęgnacją 82 ha nawierzchni trawiastej. W 1964 r. potencjał Aeroklubu powiększył się o uzyskany od władz Włocławka lokal przy ówczesnej ulicy Bohaterów strajku 1936r. (ob. ul. Żabia), który przysposobiono na Klub Lotnika oraz modelarnię dla dzieci i młodzieży. Wszystkie te prace zostały zakończone w dniu 19 stycznia 1965r. kiedy to oficjalnie w kolejną rocznicę wyzwolenia Włocławka spod okupacji hitlerowskiej, oddano nowe lotnisko Kruszyn do eksploatacji. Aktu otwarcia dokonał prezes Głównego Aeroklubu PRL Stefan Antosiewicz w obecności władz miasta i powiatu Włocławek. Wysiłek wszystkich działaczy i członków Aeroklubu związany z realizacją tego przedsięwzięcia był ogromny i kosztowny. Oprócz samej nawierzchni lotniska wybudowano hangar metalowy, stację benzynową, garaże i przede wszystkim jednopiętrowy budynek portowy, w którym zlokalizowano administrację, biuro szefa szkolenia, dział techniczny, spadochroniarnię, świetlicę, warsztaty: szybowcowy i samolotowy oraz kotłownię i magazyn.
     W 1968 r. obchodzono przyśpieszony jubileusz X–lecia. Z tej okazji Prezydium MRN ufundowało dla aeroklubu Włocławskiego sztandar, zaś na płaszczyźnie sportowej odbyły się VI Samolotowe Mistrzostwa Polski w akrobacji Samolotowej. Od tego też czasu Aeroklub czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i regionu, czego dowodem są liczne festyny dla okolicznej ludności. Duże zasługi w realizacji tych zamierzeń miał Mieczysław Hajczuk, który od 1959roku był kierownikiem Aeroklubu i jednocześnie wiceprezesem Zarządu.
     Jego ofiarna praca na rzecz lotnictwa sportowego została przerwana tragiczną katastrofą lotniczą w dniu 05.05.1971r. na lotnisku w Kruszynie. Zginął wówczas człowiek całkowicie oddany lotnictwu, doskonały organizator oraz świetny pilot wojskowy i sportowy. Hajczuk_pogrzebNowym kierownikiem został Jerzy Kwieciński, dotychczasowy szef wyszkolenia w Aeroklubie Włocławskim. We wrześniu 1973r. zorganizowano w Aeroklubie jubileusz XV – lecia działalności, w ramach którego odbyły się X mistrzostwa Polski w Akrobacji Samolotowej. Dalsze lata to okres intensywnej pracy szkoleniowej i organizacyjnej, a także zainicjowanie działalności gospodarczej na rzecz pozyskania dodatkowych środków pieniężnych. W okresie zimowym wydzierżawiono część powierzchni w hangarze na magazyn PSS, a w okresie letnim w ramach działań przeciwpożarowych patrolowano okoliczne kompleksy leśne na Kujawach. Mimo tych działań pojawiają się pierwsze trudności w finansowaniu przedsięwzięć sportowych i organizacyjnych. Nastąpiła tez zmiana na stanowisku kierownika Aeroklubu. Z dniem 1 sierpnia 1975r. nowym kierownikiem został Włodzimierz Chabasiński, dotychczasowy instruktor samolotowy. Na X Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym nowym prezes został wybrany Jan Karnicki, a skład uległ zasadniczym zmianom. W dniu 18 czerwca 1976 r. miała miejsce w okolicach Zakładów Wytwórczych Społem we Włocławku druga katastrofa lotnicza samolotu Zlin 526F, w której zginął pilot Stanisław Kaźmierczak, zaś drugi pilot Jan Konopka, w wyniku odniesionych obrażeń został wyłączony z dalszej działalności lotniczej. W 1979 r. obchodzono jubileusz XX-lecia działalności Aeroklubu Włocławskiego. Dla jego uświetnienia zorganizowano na lotnisku XXII Spadochronowe Mistrzostwa Polski Seniorów i XVII Spadochronowe Mistrzostwa Wojska Polskiego. Na przełomie 1980/1981 r. nastały w Aeroklubie duże problemy finansowe i organizacyjne. Nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku kierownika. Z dniem 1 września 1981 r. jego obowiązki przejął Henryk Kierzkowski, dotychczasowy instruktor szkolenia lotniczego. Nastąpiły też dalsze zmiany w składzie Zarządu Aeroklubu Włocławskiego. Kolejne lata to okres rozwoju Aeroklubu Włocławskiego. Rozszerzono pracę szkoleniową z młodzieżą, organizowano liczne obozy w zakresie LPW, których efektem była znacznie większa liczba uczestników kursów szybowcowych, spadochronowych i samolotowych.
     Przełom lat 80-tych i 90-tych to okres burzliwych zmian w całym Aeroklubie Polskim. Nie ominęły też i Aeroklubu Włocławskiego, który nagle został pozbawiony wszelkich dotacji państwowych i zmuszony był zwiększyć nacisk na działalność gospodarczą, ażeby zapewnić środki na realizację zadań statutowych. Pomocy finansowej zaprzestał też udzielać Aeroklub Polski. W ten sposób Aeroklub Włocławski znalazł się w sytuacji, w której nie tylko musi sam szukać środków na bieżącą działalność, ale i we własnym zakresie remontować sprzęt latający. Było to realizowane z różnym powodzeniem.
     W czerwcu 1991 r. na płycie lotniska z udziałem kilkudziesięciu tysięcy wiernych była Masza koncelebrowana przez papieża Jana Pawła II. W 1994 r. dały się zauważyć w Aeroklubie Włocławskim kolejne problemy natury organizacyjnej, w rezultacie których konieczne było zwołanie w marcu 1995 r. Nadzwyczajnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego. Nowym prezesem został wybrany Władysław Kubiak, a obowiązki dyrektora Aeroklubu powierzono Markowi Kozińskiemu, dotychczasowemu szefowi wyszkolenia. Nastąpiły też zasadnicze zmiany w składzie władz Aeroklubu, co zaowocowało dobrą organizacją szkolenia lotniczego i organizacją wielu imprez lotniczych na lotnisku o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym. Lotnisko Kruszyn oraz obiekty Aeroklubu znacznie zmodernizowane i wzbogacone o infrastrukturę modelarską i zaplecze hangarowe oraz warsztatowe, były i są miejscem wielu uroczystości, festynów i spotkań. Wspomnieć trzeba o festynach zakładowych, wystawach, targach rolniczych, zawodach jeździeckich itp., których na przestrzeni tych lata zorganizowano kilkadziesiąt. Praca poszczególnych sekcji, osiągane wyniki sportowe przez reprezentantów Aeroklubu, procentowały powierzeniem organizacji wielu zawodów sportowych wysokiej rangi. Podczas nich pod włocławskim niebem latały takie sławy polskiego i światowego lotnictwa jak: Jerzy Makula, Janusz Kasperek, Włodzimierz Skalik, Ryszard Kasperek, Marek Hernik, Stanisław Kasperek.

Prezesi Aeroklubu Włocławskiego:

Franciszek Mularski – 1959-1978
Jan Karnicki – 1978-1992
Bogumił Zwoliński – 1992-1995
Władysław Kubiak – 1995-2015
Zbigniew Wawrzonkoski – 2015 – nadal

Dyrektorzy Aeroklubu Włocławskiego:

Mieczysław Hajczuk – 1959-1971
Jerzy Kwieciński – 1971-1975
Włodzimierz Chabasiński – 1975-1981
Henryk Kierzkowski – 1981-1994
Marek Koziński – 1994 – nadal


Zmarli Członkowie Aeroklubu:

 Lista zmarłych Członków Aeroklubu Włocławskiego

Przedstawiając w ogromnym skrócie historię Aeroklubu Włocławskiego nie sposób ująć wszystkich wydarzeń (było ich bowiem bardzo dużo), skoncentrowaliśmy się na skondensowaniu tych lat w kilku zdaniach.

Tablice pamiątowe – 60-lecie Aeroklubu Włocławskiego:

  1. Historia
  2. Prezesi Aeroklubu Włocławskiego
  3. Sekcja Balonowa
  4. Sekcja Mikrolotowa
  5. Sekcja Modelarska
  6. Sekcja Samolotowa
  7. Sekcja Spadochronowa
  8. Sekcja Szybowcowa

IMPREZY ZORGANIZOWANE W OSTATNICH LATACH:

2017 – Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych
2017 – Mistrzostwa Polski Modeli na Uwięzi
2017 – Mistrzostwa Świata Modeli Śmigłowców dla Seniorów i Juniorów w konkurencji F3C i F3N
2017 – Mistrzostwa Europy Modeli Kosmicznych
2017 – XVII Włocławskie Zawody Balonowe
2016 – XVI Włocławskie Zawody Balonowe
2016 – Mistrzostwa Polski Modeli Samolotów Latających na Uwięzi F2A, F2B, F2C
2016 – Mistrzostwa Europy FAI Modeli Śmigłowców dla Seniorów i Juniorów w konkurencjach F3C I F3N
2015 – XV Włocławskie Zawody Balonowe
2015 – Mistrzostwa Polski Modeli na Uwięzi w klasach F2A, F2B, F2C
2015 – Mistrzostwa Polski Modeli Samolotów Latających na Uwięzi F2A, F2B, F2C
2015 – Mikrolotowe Mistrzostwa Europy
2014 – XIV Międzynarodowe Włocławskie Zawody Balonowe
2014 – Mistrzostwa Świata FAI Modeli na Uwięzi w klasach F2A, F2B, F2C i F2D
2014 – Mistrzostwa Polski Modeli na Uwięzi w klasach F2A, F2B, F2C
2014 – XXVI Mikrolotowe Mistrzostwa Polski
2014 – Latawcowe Mistrzostwa Polski
2013 – Włocławskie Zawody Szybowcowe na Celność Lądowania o Memoriał Krzysztofa Trzeciakowskiego.
2013 – Otwarte Mistrzostwa Aeroklubu Włocławskiego Modeli Latawców FLP i FLS.
2013 – 18. Mistrzostwa Europy Balonów na Ogrzane Powietrze
2013 Mistrzostwa Świata Modeli Śmigłowców F3C/F3N
2013 – Mistrzostwa Polski Modeli na Uwięzi F2
2013 – Mistrzostwa Polski FB dla Młodzików pn: „Mały Puchar Gordona Bennetta”
2012 – XIII Międzynarodowe Włocławskie Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Włocławka i Prezesa Anwilu S.A., PRE-EUROPEAN BALLON CHAMPIONSHIP
II Balonowe Zawody Europy Środkowo – Wschodniej
2012 – Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów w kat. F2A, F2B, F2C, F2D
2012 – Mistrzostwa Polski Modeli F4C, F4G, F4H
2012- Międzynarodowe Włocławskie Zawody Mikrolotowe
2012 – Mistrzostwa Polski F3C
2012- Mistrzostwa Polski FB dla Młodzików pn. „ Mały Puchar Gordona Bennetta”
2011- 49. Latawcowe Mistrzostwa Polski
2011- XII Międzynarodowe Włocławskie Zawody Balonowe o puchar Prezydenta Włocławka i Prezesa Anwilu SA, Balonowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Balonowe Mistrzostwa Polski Juniorów oraz I Balonowe Zawody Europy Środkowo –Wschodniej Fiesta Sport. FAI
2011- Mikrolotowe Mistrzostwa Polski
2011- Mistrzostwa Polski F4C, F4G
2011- Mistrzostwa Polski FB pn. „Mały Puchar Gordona Bennetta”
2010- Mistrzostwa Polski F5B
2010- XI Międzynarodowe Włocławskie Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Włocławka i
Prezesa Anwilu S.A. Puchar Świata Kobiet Fiesta Sport FAI,
2010- 48. Latawcowe Mistrzostwa Polski
2009- 47. Mistrzostwa Polski Latawców
2009- Mistrzostwa Europy Modeli Szybowców Termicznych F3J
2008- 46. Mistrzostwa Polski Latawców
2008- 9. Międzynarodowe Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Włocławka i Prezesa Anwilu SA
2008- Międzynarodowe Włocławskie Zawody Mikrolotowe
2008- 20. Mistrzostwa Świata Modeli Redukcyjnych Samolotów i Otwarte Zawody Międzynarodowe Modeli Redukcyjnych Samolotów Gigant
2008- Mistrzostwa Polski Modeli Redukcyjnych Samolotów F4B i F4C
2007- 8. Międzynarodowe Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Włocławka i Prezesa Anwilu SA
2007- Mistrzostwa Świata Modeli Śmigłowców F3C
2007- 45. Mistrzostwa Polski Latawców
2007- Mistrzostwa Polski Modeli Śmigłowców
2006- XVII Mikrolotowe Mistrzostwa Polski
2006- XXII Mistrzostwa Polski + Międzynarodowe Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Włocławka i Prezesa Anwilu S.A + Ladies World Cup
2006- Mistrzostwa Polski Modeli Makiet F4B, F4C i F4C/X
2006- 44. Mistrzostwa Polski Latawców
2005- Mistrzostwa Polski Makiet Samolotów seniorów i juniorów, F4B i F4C
2005- Międzynarodowe VI Włocławskie Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Włocławka i Prezesa Anwil SA
2004- Mistrzostwa Polski Makiet Samolotów seniorów i juniorów, F4B i F4C
2004- Międzynarodowe V Włocławskie Zawody Balonowe I kat.FAI
2004- 42. Latawcowe Mistrzostwa Polski FLP, FLS
2003- Mistrzostwa Polski Makiet Samolotów F4B i F4C
2003- Międzynarodowe Spadochronowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów
2003- IV Włocławskie Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Włocławka i Prezesa Anwil S.A.
2003- 41 Latawcowe Mistrzostwa Polski
2002- Międzynarodowe Zawody Spadochronowe „Red Bull Antigravity 2002”
2002- Mistrzostwa Polski Makiet Samolotów F4B i F4C
2002- XVIII Balonowe Mistrzostwa Polski oraz III Włocławskie Zawody Balonowe
2002- Centralne Obchody Święta Lotnictwa Aeroklubu Polskiego z udziałem Premiera RP
2001 – Mistrzostwa Polski Makiet Samolotów Seniorów i Juniorów F4B i F4C
2001- Mistrzostwa Europy Makiet Samolotów F 4B i F4C pod patronatem Prezydenta RP
2001- II Włocławskie Zawody Balonowe w ramach Balonowego Pucharu Polski
2000- I Włocławskie Zawody Balonowe w ramach Balonowego Pucharu Polski
1999 – XV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Balonów na ogrzane powietrze
1998 – 25 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów oraz 42 Spadochronowe MP
1997 – Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Balonów na ogrzane powietrze
1996 – Mistrzostwa Polski w Akrobacji Szybowcowej i Samolotowej