RWD-5_640Tę zakładkę naszej strony, postanowiliśmy poświęcić lotnikom związanym z Włocławkiem i jego okolicami, przybliżając ich mniej lub bardziej, a często w ogóle nie znane szerszej społeczności życiorysy.

Historie Włocławskich Lotników:

Strzelec pokładowy sgt. Kazimierz Frąckiewicz