Kazimierz FrąckiewiczKazimierz Frąckiewicz – syn Antoniego, urodził się 17.01.1917r we Włocławku, zmarł 17.02.1941 r

Odbywając służbę wojskową w 4 Pułku Lotniczym w Toruniu w 1938 roku ukończył kurs dla strzelców samolotowych. Będąc w stopniu kaprala we Wrześniu 1939 roku, jako strzelec pokładowy lekkiego bombowca PZL.23 Karaś walczył w 42 Eskadrze Rozpoznawczej 4 Pułku Lotniczego, która wchodziła w skład Armii „Pomorze”.

Rankiem 3 września 1939 brał udział w rozpoznaniu Wisły w rejonie Grudziądz-Chełmno. Wykryto przeprawę promową nieprzyjaciela. Samolot został ostrzelany przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą i omyłkowo także przez polską w rejonie Torunia. Samolot doznał uszkodzeń kabiny obserwatora.

Następnego ranka, 4 września 1939 Kazimierz Frąckiewicz wziął udział w locie na rozpoznanie w okolicach Nakła. Tego samego dnia popołudniu, uczestniczył w locie na bombardowanie zgrupowania wojsk niemieckich w Nowym Dworze.

6465Frackiewicz Kazimierz

W dniach 17-18 września 1939 cały personel 42 Eskadry Rozpoznawczej przekroczył granicę Rumuńską. Po Kampanii Wrześniowej przedostał się do Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii. We wrześniu 1940 roku został przydzielony do 307 „Lwowskiego” Nocnego Dywizjonu Myśliwskiego zwanego powszechnie „Lwowskie Puchacze”, który bazował wtedy w Squires Gate. Uzyskał nr. ewid. RAF: P-780039.

Od 17 lutego 1940 Dywizjonowi powierzono zadanie ochrony konwojów.

Kazimierz Frąckiewicz - grób17 lutego 1941 Sgt. K. Frąckiewicz jako strzelec wraz z pilotem Sgt. K. Bocheńskim odbywał lot ćwiczebny samolotem Boulton-Paul Defiant Mk.I nr N3314-EW. Podczas akrobacji na małej wysokości, samolot pionowo runął na ziemię w Westley. Obaj lotnicy zginęli.

Sgt. Kazimierz Frąckiewicz został pochowany na cmentarzu Leyton w Blackpool w Wielkiej Brytanii w grobie nr RC/BB 440. Był dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych oraz POStrz. Samolotowego nr 338.

Cześć Jego Pamięci!