Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem imprez organizowanych przez Aeroklub Włocławski:

Kalendarz Imprez Aeroklubu Włocławskiego na rok 2020