Statut Aeroklubu Polskiego przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego w dniu 29 czerwca 2013, ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego w dniu 28 września 2013.

 

Statut Aeroklubu Włocławskiego im. Stanisława Skarżyńskiego uchwalony przez XXXIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego w dniu 28 września 2013 oraz przyjęty przez Zarząd Aeroklubu Włocławskiego w dniu 19 lutego 2014.

 

Skład Zarządu

Imię i NazwiskoFunkcja
Sławomir SarnowskiPrezes Zarządu
Marek MakarewiczWiceprezes Zarządu
Marek KozińskiWiceprezes i Sekretarz Zarządu
Bogusław ChełczyńskiSkarbnik Zarządu
Bartosz NowakowskiCzłonek Zarządu
Józef BiałobrzewskiCzłonek Zarządu
Krzysztof RynieckiCzłonek Zarządu
Piotr IwanickiCzłonek Zarządu
Zbigniew PędziakCzłonek Zarządu

 

 

Przewodniczący Sekcji Specjalistycznych

Imię i NazwiskoFunkcja
Wojciech Wieczorkiewicz / Andrzej BurmistrzakPrzewodniczący Sekcji Spadochronowej
Zbigniew PędziakPrzewodniczący Sekcji Samolotowej
Bartosz NowakowskiPrzewodniczący Sekcji Balonowej
Tomasz JędrzejewskiPrzewodniczący Sekcji Mikrolotowej
Zbigniew PrzybylskiPrzewodniczący Sekcji Modelarskiej
Piotr KujawaPrzewodniczący Sekcji Szybowcowej
płk pil. Krzysztof RynieckiPrzewodniczący Klubu Seniora

 

 

Sąd Koleżeński

Imię i NazwiskoFunkcja
Małgorzata KolibowskaPrzewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Józef BiałobrzewskiCzłonek Sądu Koleżeńskiego
Wojciech NaporaCzłonek Sądu Koleżeńskiego
Bartosz ŚcierzyńskiCzłonek Sądu Koleżeńskiego

 

 

Komisja Rewizyjna

Imię i NazwiskoFunkcja
Leszek JastrzębskiPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Kazimierz DrgasCzłonek Komisji Rewizyjnej
Marek GrochowskiCzłonek Komisji Rewizyjnej