Kol. Jan Sieradziński ( … – 2010) był członkiem założycielem Aeroklubu Włocławskiego. Był aktywnym członkiem Społecznego Komitetu Budowy Hangaru i Lotniska w Krzywej Górze w ramach którego w środowisku Włocławskim pozyskiwał firmy do wsparcia tej cennej inicjatywy. Przez ponad 30 lat był członkiem Zarządu Aeroklubu Włocławskiego. Za aktywną działalność na rzecz stowarzyszenia był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany przez władze regionalne, Aeroklub Włocławski i Aeroklub Polski. Był wyróżniającym się członkiem Klubu Seniora Lotnictwa w naszym Aeroklubie. Zmarł 8 IX 2010r.