Kolega Jan Wawrzonkoski urodził się 22 maja 1939 roku w Osowie k/ Lubrańca. Członkiem Aeroklubu Włocławskiego jest od 1967 roku.W latach 1975 – 1986, był członkiem Zarządu Aeroklubu Włocławskiego. Osobiście uczestniczył w uporządkowaniu gospodarki materiałowo-finansowej, kiedy to groziła upadłość finansowa. Od 1995 roku jako Członek Komisji Rewizyjnej uczestniczył w pracach Zarządu Aeroklubu Polskiego związanych z przekształceniem APRL w Aeroklub Polski. Aktualnie jest aktywnym członkiem Klubu Seniora w Aeroklubie Włocławskim.