Kolega Jerzy Kwieciński urodzony 20.01.1933 roku jest członkiem Aeroklubu Włocławskiego od początku tj. od 1 października 1959 roku, kiedy to objął stanowisko Szefa Wyszkolenia i instruktora lotniczego w Aeroklubie Włocławskim. Obowiązki te pełnił do maja 1970r. Od maja 1970 do lipca 1975 roku był Kierownikiem Aeroklubu Włocławskiego. W ciągu pracy zawodowej w Aeroklubie Włocławskim, wyszkolił wielu pilotów szybowcowych i samolotowych, którzy później reprezentowali Aeroklub Włocławski na arenie krajowej i międzynarodowej. Kolega Jerzy Kwieciński również reprezentował nasz Aeroklub w zawodach samolotowych, zdobywając liczne sukcesy na arenie regionalnej i krajowej. Po zakończeniu pracy zawodowej w naszym Aeroklubie i podjęciu pracy zawodowej w Zakładzie Usług Agrolotniczych w 1975 roku ma nieprzerwany kontakt z Aeroklubem Włocławskim i służy zawsze chętnie pomocą doradczą. Taktowny i kulturalny wychowawca dzieci i młodzieży szkolnej, przy tym bezinteresowny w pracy na rzecz Aeroklubu Włocławskiego. W pełni zasłużył na uhonorowanie tytułem Członka Honorowego Aeroklubu Włocławskiego.