Kol. Leszek Jastrzębski jest członkiem założycielem Aeroklubu Włocławskiego. Nieprzerwanie od 1987 pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Aeroklubu. W roku 2001 założył Włocławski Klub Seniora Lotnictwa i kieruje jego działalnością. W roku 2004 opracował i wykonał osobiście stałą ekspozycję dot. historii Aeroklubu na której prezentowane są zgromadzone przez niego pamiątki ukazujące m.in. lotnicze osiągnięcia sportowe zawodników A.Wł. Aktywnie współuczestniczył w organizacji mistrzostw i zawodów rangi krajowej i międzynarodowej rozgrywanych na naszym lotnisku. Pozyskał sponsorów na rzecz statutowej działalności Aeroklubu i inwestycji prowadzonych na lotnisku w Kruszynie. Za swą działalność był wielokrotnie odznaczany odznaczeniami państwowymi, Aeroklubu Polskiego, regionalnymi i Aeroklubu Włocławskiego. Organizuje corocznie od r. 2000 we współpracy ze szkołami podstawowymi i gimnazjami lekcje wychowawcze na lotnisku w Kruszynie, na których prezentuje uczniom historię lotnictwa sportowego oraz dorobek i działalność Aeroklubu, a także umożliwia zwiedzanie lotniska i spotkania z zawodnikami co w znakomity sposób służy popularyzacji idei lotnictwa sportowego.