Stanisław Wiliński rozpoczął pracę w Aeroklubie Włocławskim na stanowisku mechanika lotniczego w maju 1960 r a więc tuz po powołaniu do życia naszego Aeroklubu. Przez ponad 30 lat dzięki jego rzetelnej wiedzy technicznej , doświadczeniu zawodowemu i dużemu zaangażowaniu, sprzęt lotniczy w szczególności samoloty, były zawsze w pełnej sprawności technicznej. Potwierdzeniem wysokich kwalifikacji była funkcja rzeczoznawcy w zakresie techniki lotniczej przy okręgu XV IKCSP w Bydgoszczy. W roku 1991 odszedł na emeryturę ale jego związki z Aeroklubem Włocławskim nie ustały. Zawsze można było liczyć na fachowa pomoc techniczną oraz odpowiedzialna i wyczerpująca prace na wyciągarce naszego „Pana Stasia” Za rzetelną pracę dla lotnictwa, był wielokrotnie odznaczany odznaczeniami państwowymi, Aeroklubu Polskiego, regionalnymi i Aeroklubu Włocławskiego.