Kol. Tadeusz Łagodziński (1928-2009) był członkiem założycielem Aeroklubu Włocławskiego. Jako członek Ligi Lotniczej w latach (1953 – 1957r) był jednym z założycieli filii Aeroklubu Pomorskiego we Włocławku w roku 1957 a od roku 1959, był członkiem Społecznego Komitetu Budowy Hangaru i Lotniska w Krzywej Górze. Uczestniczył w I Walnym Zgromadzeniu Aeroklubu Włocławskiego, gdzie powierzono mu obowiązki Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie do roku 1987. Był aktywnym członkiem Klubu Seniora Lotnictwa w naszym Aeroklubie. Za duży wkład pracy w działalność na rzecz stowarzyszenia, był wielokrotnie odznaczany odznaczeniami państwowymi, Aeroklubu Polskiego, regionalnymi i Aeroklubu Włocławskiego.