Tadeusz Mikołajczyk rozpoczął pracę w Aeroklubie Włocławskim w 1962r. na stanowisku technika lotniczego. Mając rzetelna wiedzę i doświadczenie zawodowe od roku od roku 1971 przez ponad 21 lat pełnił odpowiedzialną funkcję Szefa Technicznego. W roku 1992 po przejściu na rentę inwalidzką pracował nadal w Aeroklubie Włocławskim jako mechanik lotniczy. Potwierdzeniem wysokich kwalifikacji był fakt wielokrotnego wyjazdu z Polską reprezentacją na Szybowcowe Mistrzostwa Świata. Tadeusz Mikołajczyk to również pilot szybowcowy. Zwycięstwa w memoriałach „Bitnera” pozwoliły na kilkukrotne zakwalifikowanie się i start w Szybowcowych Mistrzostwach Polski. Pan „Tadek” do dnia dzisiejszego jest związany z naszym Aeroklubem. Jest osobą nie do zastąpienia przy zabezpieczeniu wielu imprez i zawodów których w ostatnich latach Aeroklub Włocławski organizuje bardzo dużo. Wśród pracowników i członków Aeroklubu Włocławskiego cały czas cieszy się autorytetem i dużym uznaniem.
Za rzetelną pracę dla lotnictwa, i stowarzyszenia był wielokrotnie odznaczany odznaczeniami państwowymi, Aeroklubu Polskiego, regionalnymi i Aeroklubu Włocławskiego.