Kol. Waldemar Siemionow (1931-2010), inżynier, konstruktor, członek założyciel Aeroklubu Włocławskiego. Był członkiem Ligi Lotniczej we Włocławku od 1947 r. a od 1957 pełnił funkcję Sekretarza Społecznego Komitetu Budowy Hangaru i Lotniska w Krzywej Górze. Współorganizował wiele pokazów lotniczych i loterii, których celem było zbieranie środków na budowę hangaru oraz popularyzacja lotnictwa w środowisku Włocławskim. Jednym z nich, były pokazy na lądowisku Kapitułka w którym brały udział szybowce i samoloty z Torunia. W roku 1950 ukończył kurs szybowcowy w Lisich Kątach. Jak sam twierdził „ od zawsze” zajmował się modelarstwem lotniczym . Wielokrotnie i z dużym powodzeniem reprezentował Aeroklub Włocławski na zawodach krajowych i międzynarodowych w latach 50. 60, i 70 w kategorii modeli silnikowych F1C.
Za swą aktywna działalność na rzecz lotnictwa i stowarzyszenia był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany przez władze regionalne, Aeroklub Włocławski i Aeroklub Polski w tym tytułem „Honorowego Członka Aeroklubu Polskiego” w roku 1971.