Zarząd

Paweł Budziszewski

Prezes Zarządu


Sylwia Przyłucka

Wiceprezes Zarządu


Marek Koziński

Wiceprezes i Sekretarz Zarządu


Marek Makarewicz

Skarbnik Zarządu


Bogusław Chełczyński

Członek Zarządu


Józef Białobrzewski

Członek Zarządu


płk pil. Krzysztof Ryniecki

Członek Zarządu


Stanisław Pawlak

Członek Zarządu


ks. Sławomir Deręgowski – rezygnacja


Sławomir Sarnowski

Członek Zarządu


Sponsorzy

Aeroklub ma status stowarzyszenia. Jego cele statutowe mogą być realizowane m.in. dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej, składkom członkowskim oraz innym formom wsparcia finansowego. Są to w szczególności: dotacje, darowizny pieniężne i dary rzeczowe, sponsoring.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i sponsorom, których szczodrość pozwala nam normalnie funkcjonować.

Sponsor z Egzosfery
Sponsor z Termosfery
Sponsor z Mezosfery

Mamy też wielu przyjaciół, z których pomocy często korzystamy i jest ona dla nas wręcz nieoceniona.