Zarząd

Paweł Budziszewski

Prezes Zarządu


Sylwia Przyłucka

Wiceprezes Zarządu


Marek Koziński

Wiceprezes i Sekretarz Zarządu


Marek Makarewicz

Skarbnik Zarządu


Józef Białobrzewski

Członek Zarządu


płk pil. Krzysztof Ryniecki

Członek Zarządu


Stanisław Pawlak

Członek Zarządu


Paweł Wasiak

Członek Zarządu


Sławomir Sarnowski

Członek Zarządu


Sponsorzy

Aeroklub ma status stowarzyszenia. Jego cele statutowe mogą być realizowane m.in. dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej, składkom członkowskim oraz innym formom wsparcia finansowego. Są to w szczególności: dotacje, darowizny pieniężne i dary rzeczowe, sponsoring.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i sponsorom, których szczodrość pozwala nam normalnie funkcjonować.

Sponsor z Egzosfery
Sponsor z Termosfery
Sponsor z Mezosfery

Mamy też wielu przyjaciół, z których pomocy często korzystamy i jest ona dla nas wręcz nieoceniona.