Zgodnie z uchwałą zarządu z dnia 26.04.2022 zapraszamy członków Aeroklubu Włocławskiego na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze naszego stowarzyszenia o godzinie 10:00 w siedzibie Aeroklubu w Kruszynie.

Porządek obrad oraz treść uchwały tutaj.