Dodatkowo aeroklub posiada uprawnienia Motolotniowej Organizacji Obsługowej. W związku z tym świadczy usługi w zakresie:
  • naprawy motolotni
  • poświadczenia obsługi motolotni
  • wydawanie i przedłużanie pozwoleń na wykonywanie lotów na motolotniach
Ponadto Aeroklub Włocławski im. St. Skarżyńskiego posiada mechanika lotniczego z uprawnieniami ULS i w związku z tym świadczy następujące dodatkowe usługi:
  • naprawy statków ULS
  • poświadczenia przeglądów statków ULS

Mikrolotowe szkolenie praktyczne prowadzi w Aeroklubie Włocławskim instruktor Bogusław Chełczyński.

Gwarantujemy nie tylko niezapomniane przeżycia i radość z latania, ale również profesjonalne i indywidualne podejście do nauczania.

SEKCJA MIKROLOTOWA ceny w zł brutto

szkolenie

15 000,-


Szkolenie do świadectwa kwalifikacji UACP

15 000,-


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu, prosimy skontaktuj się z szefem sekcji mikrolotowej

Odkryj z nami przyjemność latania.