W Aeroklubie Włocławskim im. St. Skarżyńskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Aeroklubu Włocławskiego, na którym dokonano podsumowania działalności stowarzyszenia za okres ostatniej kadencji władz Aeroklubu w latach 2016 – 2020 oraz ustalono plany i zamierzenia na następne lata.

Udzielono absolutorium ustępującym władzom Aeroklubu Włocławskiego i dokonano wyboru nowych władz stowarzyszania na kolejną 4-letnią kadencję 2020 – 2024

Władze Aeroklubu Włocławskiego wybrane na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 27.06.2020 r.

Zarząd Aeroklubu Włocławskiego:

 1. Sławomir Sarnowski – Prezes Zarządu
 2. Sylwia Przyłucka – I Wiceprezes Zarządu
 3. Marek Koziński – II Wiceprezes Zarządu – Sekretarz Zarządu. Dyrektor AW
 4. Marek Makarewicz –Skarbnik Zarządu
 5. Stanisław Pawlak
 6. Sławomir Deręgowski
 7. Bogusław Chełczyński
 8. Józef Białobrzewski
 9. płk. pil. Krzysztof Ryniecki

Sąd Koleżeński:

 1. Wojciech Napora
 2. Aleksander Wasiak
 3. Małgorzata Kolibowska

Komisja Rewizyjna:

 1. Marek Grochowski
 2. Zbigniew Przybylski
 3. Tomasz Jędrzejewski