„Badanie wypadków i poważnych incydentów lotniczych w lotnictwie państwowym zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej przestrzeni powietrznej prowadzi Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, zwana dalej „Komisją Lotnictwa Państwowego”, powoływana przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych na okres jednego roku.

1a.  Badanie wypadków i poważnych incydentów lotniczych w lotnictwie państwowym ma na celu ustalenie ich okoliczności i przyczyn oraz wydanie zaleceń i wniosków dla zapobieżenia podobnym wypadkom i incydentom w przyszłości.”

 

Prawo Lotnicze,  Art. 140.

PKBWL2_online_21.03.24

PKBWL2_Badanie pod nadzorem PKBWL

PAŻP 25.03.2021

Adnotacje do zdarzeń lotniczych w 2020 roku

sprawozdanie – część a wykonane zadania lotnicze

sprawozdanie – część b zdarzenia lotnicze